Rekrutacja

Słuchaczem/uczniem naszej szkoły może zostać  osoba pełnoletnia, która ukończyła szkołę średnią, matura nie jest wymagana.

Dokumenty niezbędne do rejestracji :
  • ksero dowodu osobistego,
  • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • 4 zdjęcia ,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku,
  • umowa i formularz – do pobrania w sekretariacie szkoły.
Rekrutacja trwa do końca sierpnia ( przy trybie nauki od początku września) oraz do końca stycznia ( przy trybie nauki od początku lutego).
Stopka projekt
Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu