Kierunki kształcenia

Technik masażysta

(również dla osób niedowidzących)
2 lata. Absolwenci mogą pracować w placówkach służby zdrowia( Szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej), w niepublicznych zakładach opieki społecznej, gabinetach prywatnych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej i SPA.

Technik farmaceutyczny

2,5 roku. Absolwenci mogą pracować w aptekach , laboratoriach, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych, sklepach zielarskich, medycznych, zakładach farmaceutycznych.

Higienistka stomatologiczna

2 lata. Absolwenci mogą pracować w gabinetach stomatologicznych, w poradniach i klinikach stomatologicznych, w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Asystentka stomatologiczna

(również dla osób niedowidzących)
1 rok. Absolwenci mogą pracować w gabinetach stomatologicznych,klinikach stomatologicznych.

Terapeuta zajęciowy

2 lata. Możliwość pracy w; sanatoriach, szpitalach, domach pomocy społecznej, klubach seniora, warsztatach terapii zajęciowej, hospicjach, ośrodkach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczych.

Technik elektroradiolog

2,5 roku. Technik zajmuje się obsługą i utrzymaniem sprzętu medycznego służącego do wykonywania różnego rodzaju badań radiologicznych, takich jak rentgenowskie, tomograficzne, mammograficzne czy też scyntygraficzne.

Opiekutnka dziecięca

(również dla osób niedowidzących)
2 lata. Absolwenci mogą pracować w żłobkach, punktach przedszkolnych, klubach malucha, przedszkolach, szpitalach na oddziale dziecięcym, sanatoriach, a także mogą sprawować opiekę nad dzieckiem w domach prywatnych, także za granica jako au-pair w krajach UE. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE ODBYWAJĄ SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU „BAJKA” OBOK SZKOŁY.

Technik usług kosmetycznych

2 lata. Absolwenci mogą pracować w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej, SPA, jako wizażyści, makijażyści i styliści.

Technik sterylizacji medycznej

1 rok. Absolwenci mogą znaleźć pracę w centralnych sterylizatorniach, w pracowniach endoskopowych, w gabinetach stomatologicznych, w pracowniach mikrobiologii.

NA WYBRANYCH KIERUNKACH SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE

Po zakończeniu nauki, na każdym kierunku słuchacze/ uczniowie zdają państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Do dyplomu w języku polskim jest dołączony suplement EUROPASS w języku angielskim. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców i egzaminatorów, co gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminu, posiadamy profesjonalną bazę dydaktyczną.