Kierunki kształcenia

KIERUNKI DWULETNIE :
 • technik masażysta ( również dla osób niedowidzących) – absolwenci mogą pracować w placówkach służby zdrowia( Szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej), w niepublicznych zakładach opieki społecznej, gabinetach prywatnych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej i SPA.
 • technik farmaceutyczny – absolwenci mogą pracować w aptekach , laboratoriach, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych, sklepach zielarskich, medycznych, zakładach farmaceutycznych.
 • higienistka stomatologiczna – absolwenci mogą pracować w gabinetach stomatologicznych, w poradniach i klinikach stomatologicznych, w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.
 • opiekunka dziecięca – absolwenci mogą pracować w żłobkach, punktach przedszkolnych, klubach malucha, przedszkolach, szpitalach na oddziale dziecięcym, sanatoriach, a także mogą sprawować opiekę nad dzieckiem w domach prywatnych, także za granica jako au-pair w krajach UE. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE ODBYWAJĄ SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU „BAJKA” OBOK SZKOŁY.
 • technik usług kosmetycznych – absolwenci mogą pracować w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej, SPA, jako wizażyści, makijażyści i styliści.
 • technik administracji – absolwent może być zatrudniony w w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w urzędach,firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.
 • terapeuta zajęciowy – możliwość pracy w; sanatoriach, szpitalach, domach pomocy społecznej, klubach seniora, warsztatach terapii zajęciowej, hospicjach, ośrodkach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczych. 
KIERUNKI JEDNOROCZNE:
 • asystentka stomatologiczna – absolwenci mogą pracować w gabinetach stomatologicznych,klinikach stomatologicznych.
 • opiekun medyczny – absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 • technik sterylizacji medycznej – absolwenci mogą znaleźć pracę w centralnych sterylizatorniach, w pracowniach endoskopowych, w gabinetach stomatologicznych, w pracowniach mikrobiologii.
 • asystent osoby niepełnosprawnej – absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia, świetlicach terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, szpitalach.
Po zakończeniu nauki, na każdym kierunku słuchacze/ uczniowie zdają państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Do dyplomu w języku polskim jest dołączony suplement EUROPASS w języku angielskim.
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców i egzaminatorów, co gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminu, posiadamy profesjonalną bazę dydaktyczną.
NA WYBRANYCH KIERUNKACH SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE.
Stopka projekt
Dumnie wspierane przez WordPressa | projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe dla Biznesu